hoangdatintech

hoangdatintech

hoangdatintech

hoangdatintech

hoangdatintech
hoangdatintech
Dự án
- Công trình: Đường 30/4, Tp. Đà Lạt - Dung tích: 500 lít - Sản phẩm: Dàn ống chân không thu nhiệt & bồn gia nhiệt
Sản phẩm: Dàn máy tấm chịu áp thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
Sản phẩm: Dàn máy ống chân không thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
Sản phẩm: Dàn máy ống chân không thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
Sản phẩm: Dàn máy tấm chịu áp thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
Sản phẩm: Dàn máy ống chân không thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
Sản phẩm: Dàn máy ống chân không thu nhiệt công nghiệp. Hạng mục: Cung cấp thiết bị & lắp ráp hoàn thiện.
- Công trình: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt - Dung tích: 750 lít - Sản phẩm: Dàn ống chân không thu nhiệt & bồn gia nhiệt
Zalo Chat
Facebook Chat
Về đầu trang